Om kurset

Varmt arbeid er sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping. Det er med andre ord arbeid som utførast der det nyttast arbeidsverktøy og -utstyr som lagar gnistar og varme som kan føre til brann. Vi ynskjer no å tilby dette kurset til våre medlemsbedrifter.

Kurset varer i totalt 7 timar inkludert lunsj, eksamen og sløkjeøving. Tid og stad for kurset vil vi sette opp når vi ser interessa frå medlemsbedriftene våre.

Pris for å delta på kurset er kr 1850,- pr. deltakar.

Innhaldet i kurset

  • Sertifiseringsordninga for brannvern ved utførelse av varme arbeider
  • Offentlig regelverk som omfatter varme arbeider
  • Sikkerhetsforskriften for varme arbeider
  • Brann- og slokketeori
  • Farer ved utførelse av varme arbeider
  • Risiko – kartlegging, vurdering og tiltak
  • Praktisk sløkking 

Påmelding til varme-arbeidkurs

Nettside levert av Frequency