• August/September

   

  Oppstartssamtale

  I løpet av august eller starten av september vil vi ha den fyrste oppfølgingssamtalen med deg. I denne samtalen blir vi betre kjent, lærer deg Olkweb og planlegg saman med deg og instruktøren din læretida framover.

 • 8. september

   

  Oppstartssamling for alle lærlingar

  Oppstartssamling for alle nye lærlingar. Samlinga finn stad på Gloppen Hotell på Sandane. Eigen invitasjon til arrangementet blir sendt ut til deg i august.

 • September/Oktober

   

  Ny oppfølgingssamtale

  3 veker etter fyrste oppstartssamtale vil vi komme på nytt besøk i bedrifta di, og følgje opp at alt går fint med deg.

 • 11. november

   

  Føredrag med Simen Almås

  11. november blir du invitert til å bli med på eit spennande føredrag med Simen Almås i Operahuset Nordfjord.

 • Desember

   

  Juleturnering og show i Operahuset Nordfjord

  Før jul vil vi samle alle våre 1års lærlingar til juleturnering og show i Operahuset Nordfjord.