• August/September

   

  Oppstartssamtale

  I løpet av august eller starten av september vil vi ha den fyrste oppfølgingssamtalen med deg. I denne samtalen blir vi betre kjent, lærer deg Olkweb og planlegg saman med deg og instruktøren din læretida framover.

 • 1. september

   

  Inspirasjonskveld med Simen Almås

  1.september blir du invitert til å bli med på eit spennande føredrag med Simen Almås i Operahuset Nordfjord.

 • 8.-9. september

   

  Kompani Nordfjord: Oppstartssamling for alle nye lærlingar

  Oppstartssamling for alle nye lærlingar. Eigen invitasjon til arrangementet blir sendt ut til deg.

 • September/Oktober

   

  Ny oppfølgingssamtale

  3 veker etter fyrste oppstartssamtale vil vi komme på nytt besøk i bedrifta di, og følgje opp at alt går fint med deg.