CV

CV er det fyrste ein potensiell arbeidsgivar ser på. Vi har laga ein mal til deg som vil vere eit godt utgangspunkt når du skal lage CV.

Last ned CV

SØKNAD

Søknaden din skal gje eit bilete av dine personlege og sosiale ferdigheiter, og ikkje minst motivasjonen din for lærlingsplassen.

Last ned søknad