Søk læreplass!

Alt blir betre med eit supert team i ryggen. Bli ein superlærling du også!

Kva er ein superlærling?

  • Er lærling i superbedrifter i Nordfjord
  • Superoppfølging
  • Er ein ressurs for bedrifta
  • Ser bedrifta med nye auge / er klar til å bidra
  • Har lite fråvær
  • Motivert/Aktive
  • Er med på mykje kjekt i tillegg til å vere lærling
  • Superinstruktørar i bedriftene som er klare til å bringe deg fram til fagbrevet

OM OSS

Nordfjord Opplæringskontor er eit tverrfagleg opplæringskontor som skal dekkje kommunane Stryn, Volda (Hornindal), Gloppen, Stad og Kinn (Nord-delen).  Saman med våre medlemsbedrifter skal vi skape læreplassar, auke rekrutteringa til våre medlemsbedrifter og gje dei som ynskjer å skape sin yrkesveg i Nordfjord mogelegheita til akkurat det. Vårt hovudmål er å gje lærlingane ei best mogeleg læretid frå skule til fagbrevet ligg stolt i handa.

Vi skal vere ein aktiv samarbeidspartnar for ungdomsskular og vidaregåande skular i regionen, og gje medlemmane våre tilgang på kvalifisert arbeidskraft. I Nordfjord Opplæringskontor tek vi ansvar for administrasjon, oppfølging, kvalitetsikring og rekruttering slik våre medlemsbedrifter kan konsentrere seg om sjølve lærlingen. Greitt ikkje sant?

Nettside levert av Frequency