Ledige superlæreplassar

Vi har no kun nokre få ledige læreplassar. Ta kontakt med oss direkte om du skulle vere interresert i desse.

Ledig læreplass i
CNC-OPERATØRFAGET

Ledig læreplass i
PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET

Ledig læreplass i
INDUSTRIRØRLEGGARFAGET

Ledig læreplass i
CNC-OPERATØRFAGET

Ledig læreplass i
BARNE&UNGDOMSARBEIDERFAGET

Ledig læreplass i
KOKKFAGET / SERVITØRFAGET