Elev- og lærlingombodet

Her kan du ta kontakt

Vestland fylke (Link til nettside )

Venke Nordeide

Elev- og lærlingombod (Leikanger)

Tlf 995 41 913

Epost: venke.nordeide@vlfk.no

Ann Kristin Hauge

Elev- og lærlingombod (Bergen)

Tlf 456 17 344

Epost: ann.kristin.solhaug.hauge@vlfk.no

Møre og Romsdal fylke (Link til nettside)

Tove Regine Stranden

Elev- og lærlingombod Møre og Romsdal

Tlf: 71 28 04 49/993 01 564

E-post: elo@mrfylke.no