I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-3, skal arbeidsgivar sørge for at arbeidstakar som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling får opplæring. Deltakeravgift for kurset er kr 3990,- (pr.person).

Om kurset

Kurset er eit 15 timers teorikurs, og tilfredsstiller krava til opplæring og gir ei dokumentert opplæring med Kompetansebevis for stillas frå 5 til 9 meter høgde.

I tillegg til teori skal det gis praktisk opplæring på 15 timar (Kan gjennomførast i bedrift om bedrifta har nokon med godkjent stillaskurs).

Pris for å delta på kurset er kr 3900,- pr. deltakar. Har bedrifta fleire deltakarar på kurset vil prisen verte redusert til kr 3500,- pr. deltakar.

Om de er interessert i kurset ta kontakt.

Innhaldet i kurset

 •  Ansvar – ansvarsforhold.
 • Lover og regler – Arbeidsmiljøloven, krav til systematisk HMS
 • Forskrifter – forskrift om utførelse av arbeid / Arbeid i høyden
 • Stillasteori – oppbygning / begreper.
 • Generelt ved montering av stillas.
 • Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas.
 • Bygging og demontering av flere typer stillas.
 • Bruk av stillas.
 • Kontroll av stillas.
 • Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring.
 • Kontroll av stillasmateriell.
 • Dokumentasjon.

Meld interesse for stillaskurs