KURS I VARME-ARBEID

Varmt arbeid er sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping. Det er med andre ord arbeid som utførast der det nyttast arbeidsverktøy og -utstyr som lagar gnistar og varme som kan føre til brann. Vi ynskjer no å tilby dette kurset til våre medlemsbedrifter.

Kurset varer i totalt 7 timar inkludert lunsj, eksamen og sløkjeøving. Kurset kan gjennomførast anten ute i superbedriftene våre eller på ein av våre vidaregåande skular.

Pris for å delta på kurset er kr 1950,- pr. deltakar.

INNHALDET I KURSET

  • Sertifiseringsordninga for brannvern ved utførelse av varme arbeider
  • Offentlig regelverk som omfatter varme arbeider
  • Sikkerhetsforskriften for varme arbeider
  • Brann- og slokketeori
  • Farer ved utførelse av varme arbeider
  • Risiko – kartlegging, vurdering og tiltak
  • Praktisk sløkking

VI YNSKJER Å HØYRE MEIR OM KURS I VARME ARBEIDER