Arbeid i høgda – fallsikringskurs

Norsk myndigheiter krev at alle arbeidstakarar som skal arbeid i høgda, og nytte fallsikringsutstyr skal ha fått opplæring i dette. Arbeidsgivar er ansvarleg for at arbeidstakar har fått naudsynt opplæring, og vårt kurs gir deltakaren teoriertisk og praktisk trening i fallsikring.

Om kurset

Kurset er eit kurs som gir deltakarane både teoretisk og praktisk trening innan det viktige temaet «Fallsikring». Pris for kurset er kr 1500,- pr. deltaker.

Innhaldet i kurset

  • Lover og føreskrifter
  • Riktig val og bruk av fallsikringsutstyr
  • Praktisk øving for deltakarane
  • Gjennomgang av ulikt fallsikringsutstyr
  • Fallkrefter
  • Forankring og krav
  • Fyrstehjelp ved skader frå fall

Meld interesse for kurset