Kurset er eit todagers kurs (15timar) og gir dokumentert sikkerheitsopplæring i vedlikehald og bruk av motorsag. Kurset passar for alle som nyttar motorsag i jobben sin, for eksempel tilsette innan skogbruk, linjeryddera, kommune, og elles tilsette som vil kunne måtte felle tre i jobben sin.

Kurset er eit 15 timerskurs, og du vil i etterkant få tilsendt kursbevis. Kurset er ein kombinasjon av teori og praktisk øving. Ta kontakt ved interesse.

Meld interesse for motorsagkurs