Saman med våre samarbeidspartnarar Eid Vidaregåande Skule og Inviro tilbyr vi kurs på vår felles sveiserobot. Dette er det nyaste av det nye innan VR-teknologi og sveising. Her kan deltakarane få mengdetrening og opplæring i sveising. Simulatoren gjev moglegheit til å øve og få mengdetrening innan både aluminium, rustfritt stål og alminneleg stål. I tillegg kan det brukast skjereutstyr.

Ta kontakt med oss ved interesse for å nytte sveisesimulatoren i trening eller ta kurs.

Meld interesse for Sveisekurs - sveiserobot