Vi tilbyr VR-kurs for læring i metodar, prosedyrar og rutiner, i fysisk helse. På kurset får du mengdetrening innan:

ABCDE – Undersøke pasient, prioritere tiltak og vurdere alvorlighetsgrad

NEWS  – Sjå endringar i vitale tegn og oppdage evt forverring hos pasienten, anbefaling vidare

ISBAR – Bevisst og strukturert kommunikasjon mellom nivå i helsetjenesten

Om kurset

Passar for tilsette utan utdanning eller elevar.

Teori:

Omfattar grunnleggande opplæring i dei målingane og observasjonane vi gjer ved endra allmenntilstand. Kva er det? Korleis måle verdiar? Avvik og mulige årsaker til dette.

  • Puls
  • Blodtrykk
  • Respirasjon
  • Blodsukker

Praktiske øvingar

  • Manuelt blodtrykk, puls og respirasjonsfrekvens
  • Måling av blodsukker og CRP
  • Observere innleggelse av veneflon og tilkobling av intravenøs væske.

Behandling av pasient igjennom VR-briller

Deltakarane får på seg VR-briller og får her trent på ABCDE, NEWS og ISBAR i ulike pasientsituasjonar (omsorgssenter, heimesjukepleie og legevakt). Brillene inneheld også teori om temaet, samt ein test til slutt.

Antall deltakarar per kurs: 20

Pris: 1500,- per deltakar

Tid: 10:00-15:00

Meld interesse for Teori og VR-kurs i fysisk helse, 6 timar