Kurset gir deg trening i:

ABCDE – Undersøke pasient, prioritere tiltak og vurdere alvorlighetsgrad

NEWS  – Sjå endringar i vitale tegn og oppdage evt forverring hos pasienten, anbefaling vidare

ISBAR – Bevisst og strukturert kommunikasjon mellom nivå i helsetjenesten

Om kurset

Passar for tilsette med utdanning i helsevesenet. Enten med fagbrev eller høgskuleutdaninng.

Her går kursdeltakarane kun igjennom programmet (ABCDE, NEWS og ISBAR (teori, trening og test) via VR-brillene.

Antall deltakarar: 20 stk (10 stk før lunch, 10 stk etter lunch)

Pris: 900 kr per deltakar

Tid: 09.00 – 11:30 / 12:00 – 14:30

Meld interesse for Teori og VR-kurs i fysisk helse, 3 timar