Om kurset

Kurset er over 6 timerar og gjev deltakarane oppdatert kunnskap om aldringsprosessar, og korleis førebyggje komplikasjoner som kan oppstå i forbindelse med desse. Sjå elles innhald i kurset for meir informasjon.

Innhaldet i kurset

  • Kva er aldring
  • Aldringsprosessar
  • Førebyggje komplikasjoner knytt til fysiologiske endringar
  • Kommunikasjon med eldre
  • Behov hjå eldre for omsorg og sjukepleie – helseproblem hjå eldre
  • Førebyggja fallulykker hjå eldre
  • Når eldre blir sjuke
  • Spørsmål og oppsummering

Meld interesse for kurs i Aldring, omsorg og sjukepleie