Kurset er eit 4 timers kurs som gir deg hjelp og informasjon om privatisteksamen i helsefag med kurskode HEA 3102 og HEA3103. På kurset går vi igjennom tidlegare eksamensoppgaver, og reflekterer i mellom anna grupper på korleis dei ulike «casene» kan bevarast. Vi går igjennom krav for ein besvarelse, og viser eksempel på ulike besvarelser. Etter kurset jobbar kandidatane sjølve med tidlegare eksamensoppgaver og får veiledning/tilbakemelding på desse.

Innhaldet i kurset

  • Informasjon om eksamen
  • Gruppearbeid og refleksjonar
  • Gjennomgang av tidlegare eksamensoppgåver
  • Krav til besvarelse
  • Eksempel oppgåver og diskusjon
  • Øving

Meld interesse for Eksamensførebuande kurs - Helsefag (3102 og 3103)