Bakehuset Tunold

Kvifor verte lærling i bedrifta?

Fordi vi har eit av dei råaste fagmiljøa innan baking i Noreg

Korleis verte lærling i bedrifta?

Kom innom, ta kontakt på mail eller følg med på Nordfjord opplæringskontor

Kva vil det seie å værte lærling i bedrifta?

Det vil seie at ein får ein grundig og allsidig opplæring i bakerfaget, næringsmiddelhygiene, produksjonsteknologi mm.

Kvar er bedrifta lokalisert?

Vi er lokalisert på Nordfjordeid

Kven vert kolleganene på jobben?

Nokre av dei beste bakarane i landet. Dedikterte og interesserte medarbeidarar

Kor tid er søknadsfrist og oppstart på lærlingstida?

Vi tar som regel inn lærlingar på hausten