Bødal og Næss Bygg

Kvifor verte lærling i bedrifta?

For oss er det viktig å ha lærlingar. I vår bedrift kjem du tett på eigarane og kan vere med å påvirke våre val. Lærlingen vil ivareta verdifull kompetanse og sikre oss arbeidskraft.

Korleis verte lærling i bedrifta?

Ta kontakt med oss!

Kva vil det seie å værte lærling i bedrifta?

Her vil du i det daglege jobbe med nybygg i form av hus, leilegheiter og hytter.

Kvar er bedrifta lokalisert?

Din Bustad AS er lokalisert midt i Nordfjord med lokalt eigarskap.

Kven vert kolleganene på jobben?

Dei vert kollega med dei ansatte i Bødal & Næss Bygg AS. Svein Lasse Bødal (medeigar i Din Bustad ), Gunnar Næss, Torgeir Melheim (Medeigar i Din Bustad ), Eivind Birkeland, Nikolai Hunvik

Kor tid er søknadsfrist og oppstart på lærlingstida?

Oppstart i august.