Brødrene Aa

Kvifor verte lærling i bedrifta?

Lærlingane hos oss får ein trygg base for faget, og moglegheit til å ta eit fagbrev som er til stor nytte vidare i yrkeslivet. Brødrene Aa tillbyr også den teoretiske opplæringa innanfor polymerkomposittfaget.

Korleis verte lærling i bedrifta?

Her er det bare å søke om lærlingplass på vanleg måte.

Kva vil det seie å værte lærling i bedrifta?

Om du blir lærling hos Brødrene Aa, får du eit godt utgangspunkt for å få arbeid både hos oss, eller om du vil søkje andre erfaringar andre stadar

Kvar er bedrifta lokalisert?

Brødrene Aa er lokalisert i Hyen i Gloppen Kommune, og har hatt hovudkontor der sidan 1947.

Kven vert kolleganene på jobben?

Lærlingane hos oss får god oppfølging av dedikerte og dyktige folk innanfor sitt område. Brødrene Aa har i dag ca 90 tilsette.

Kor tid er søknadsfrist og oppstart på lærlingstida?

Polymerkomposittfaget har i dag ikkje noko eiga linje på skulane, så hos oss er det ope for å søkje heile tida.