Hagen AS

Kvifor verte lærling i bedrifta?

Bli læring hos oss og du blir med på laget til Norges største og mest moderne trappeprodusent. Våre trapper lages på skreddersøm kombinert med moderne teknologi. Etter endt læretid er moglegheitene for å kunne utvikle seg vidare innanfor Hagen store, ein vil og være kvalifisert for vidare studiar om ein heller ynskjer det. I tillegg vil du bli svært attraktiv på arbeidsmarkedet. Hagen, Stryntrappa og Escalia er sterke merkevarer som mange arbeidsgivarar kjenner til, og vil uansett vidare karriere styrke CV`en din kraftig.

Korleis verte lærling i bedrifta?

Den beste vegen er søke gjennom Nordfjord Opplæringskontor sine nettsider. Du kan og ta direkte kontakt med bedrifta om du heller ynskjer det.

Kva vil det seie å værte lærling i bedrifta?

Du blir ein del av godt og utviklande arbeidsmiljø, lære om samarbeid, kontinuerleg forbetring (LEAN), med nytenking, smarte løysningar og moderne produksjonsmetodar, du vil få varierte arbeidsoppgåver,  alt frå konstruksjon, produksjon og montering med eit godt opplegg for oppfølging gjennom læretida. I tillegg vil du få delta på samlingar for lærlingane våre.

Kvar er bedrifta lokalisert?

Du finn oss ved Stryn sentrum på Visnes.

Kven vert kolleganene på jobben?

Dine kollegaer vil være dei mest kompetente innanfor sine fagfelt, og hos oss får du omtenksame og inkluderande kollegaer som forstår kva det vil si å være ny, og som hjelper deg å senke skuldrene og å meistre oppgåvene, dei har ulik alder og vil være av begge kjønn. Vi har fleire nasjonalitetar, der alle er godt inkluderte. Vi har norsk som arbeidsspråk, og alle kommuniserer godt på norsk.

Kor tid er søknadsfrist og oppstart på lærlingstida?

Vi følgjer dei offentlege søknadsfristane som er 1. mars. Vanlegvis så vert lærlingane tilsette i perioden mars – juni, og med oppstart etter sommarferien i august. Men vi er opne for å diskutere andre tidspunkt for oppstart om det skulle høve den enkelte betre.