Kinn Kommune

Kvifor verte lærling i bedrifta?

Ein vil som lærling hos oss få mulighet til ein variert og meiningsfylt praksis, kunnskapsrike veiledera og kjekke kollegaer.

Korleis verte lærling i bedrifta?

Via søknad og intervju.

Kva vil det seie å værte lærling i bedrifta?

Ein har varierte oppgaver, lærer om faget, mellommenneskelige relasjoner, holdninger, etikk, empati mm.

Kvar er bedrifta lokalisert?

I Måløy delen av Kinn er vi lokalisert på to bygg (4 tenester)

  • Institusjon –Kulatoppen
  • Kulatoppen heimeteneste – Kulatoppen
  • Måløy heimeteneste _- ICT i Måløy
  • Måløy miljøteneste – ICT i Måløy

Kven vert kolleganene på jobben?

Kollegaer blir sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, assistenter, andre lærlinger, ergoterapeut, fysioterapeut, og fleire andre som vi samhandlar med.

Kor tid er søknadsfrist og oppstart på lærlingstida?

Ein kan søke heile året, og vi startar opp når det passar inn ift kapasitet.