Tinde Hytter Stryn AS

Kvifor verte lærling i bedrifta?

Ein bør bli lærling hos oss fordi ein raskt kjem med som ein del av eit større team, hos ein av landets største leverandørar av hytter, med 40 års erfaring i bransjen.

Korleis verte lærling i bedrifta?

Ein søkjer lærlingplass via Opplæringskontoret sine nettsider.

Kva vil det seie å værte lærling i bedrifta?

Å bli lærling hos oss vil seie at du tidleg får ansvar i konkrete byggjeprosjekt. Learning by doing.

Kvar er bedrifta lokalisert?

Bedrifta er lokalisert i Stryn, som har ansvar for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Men kjeden er å finne over heile landet.

Kven vert kolleganene på jobben?

100 tilsette i konsernet. 10 tilsette i Stryn, som jobbar i team.

Kor tid er søknadsfrist og oppstart på lærlingstida?

Lærlingstida har oppstart i august, medan ein kan søkje til einkvar tid.